Wszystko co powinieneś wiedzieć o fundamentach

Fundamenty to podstawa od jakiej zaczyna się budowę każdego budynku. Podstawa w dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. Bez solidnych fundamentów każdy budynek będzie narażony na osiadanie w gruncie oraz może dochodzić do odkształceń gruntu. Ponadto fundamenty zapewniają stateczność budowli, chronią przed zawilgoceniem, gwarantują równomierne osiadanie oraz umożliwiają łatwe wzniesienie budynku. Fundamenty spełniają także bardzo ważną funkcję nośną, gdyż odbierają całość obciążeń budowli.

W zależności od budowli, jaka ma powstać, niezwykle istotny jest dobór odpowiednich fundamentów, które mogą być wykonane z betonu, żelbetu, kamienia lub cegieł. Ponadto fundamenty można także podzielić ze względu na zadanie obciążenia: na fundamenty bezpośrednie oraz fundamenty głębokie. Te pierwsze mają za zadanie przekazywanie bezpośredniego obciążenia na grunt a drugie przekazywanie takiego obciążenia pośrednio.

Najczęściej stosowane fundamenty bezpośrednie to: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe a także skrzynie fundamentowe oraz bloki fundamentowe. Do fundamentów głębokich zalicza się: pale normalne, pale zawieszone i pale stojące a także studnie fundamentowe, kesony, ściany szczelinowe, kolumny i słupy.

Przy wznoszeniu fundamentów należy pamiętać o odpowiedniej izolacji zarówno poziomej, jak i pionowej, która będzie chronić przed wilgocią. Istotne jest także usunięcie warstwy ziemi porośniętej roślinami przed budową fundamentów, gdyż jej pozostawienie prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów pod fundamentami, co ma później niekorzystny wpływ na nie. Głębokość fundamentów według polskich norm plasuje się w granicach od 0,8 do 1,4 m w głąb i zależy od regionu Polski.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + 20 =