Jak przeprowadzić podział majątku przed rozwodem?

Zawarcie związku małżeńskiego równoznaczne jest ze stworzeniem wspólnoty majątkowej. Z tego względu do podziału zgromadzonego majątku może dojść jedynie wtedy, gdy małżeństwo przestanie istnieć. Istnieje jednak możliwość jego podziału przed rozwodem u notariusza lub w szczególnych przypadkach na drodze sądowej.

Zasady podziału majątku w małżeństwie

Jednym ze sposobów jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej zwanej także intercyzą. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy między małżonkami panuje zgoda i chęć do porozumienia się w tym temacie. Zgodnie z przepisami każdy z małżonków zachowuje prawo do swojego dorobku zgromadzonego przed ślubem oraz tego nabytego podczas jego trwania. W przypadku intercyzy małżonkowie samodzielnie zarządzają swoim majątkiem. Może być ona zawarta przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa. Innym sposobem jest zawarcie umowy o podział majątku, którą sporządza notariusz. Musi on mieć formą aktu notarialnego szczególnie w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość. Doświadczonego notariusza, który zajmuje się również tego rodzaju sprawami można znaleźć na stronie https://www.kalicinski-kancelaria.com/klienci-indywidualni/. W skrajnych przypadkach, gdy jeden z małżonków w niewłaściwy sposób zarządza wspólnym dochodami, można wnioskować o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Powstaje ona w dniu ogłoszenia wyroku, a niekiedy może wejść w życie z datą wsteczną. Jest ona automatycznie ustalana także w chwili orzeczenia separacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięć − jeden =