Czynności notarialne – czyli co robi notariusz?

Czynności notarialne jakie wykonuje osoba na stanowisku notariusza: doręcza oświadczenia, sporządza poświadczenia, sporządza akty notarialne, spisuje protokoły, sporządza weksle, czeki, protesty, sporządza akty poświadczeń dziedziczeń, sporządza odpisy, wyciągi dokumentów, wypisy, na żądanie stron może sporządzić: oświadczenia, projekty aktów i pozostałe dokumenty, udziela bezpłatnej informacji w zakresie wszystkich dokonywanych czynności, przyjmuje

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Kiedy dysponujemy jakąkolwiek nadwyżką finansową, to warto zdeponować ją w banku, najlepiej na koncie umożliwiającym jej szybkie pomnożenie. Decydując się na skorzystanie z oferty bankowej mamy możliwość wybierania spomiędzy wielu atrakcyjnych produktów, ale często stajemy przed dylematem, co będzie lepszym rozwiązaniem, lokata czy rachunek oszczędnościowy. Reklamy wszelkiego rodzaju lokat atakują